אנחנו
 הטכנולוגיה שלנו תשחזר את האקלים של הפלנטה שלנו ותאפשר לנו לחיות באחרים 
Zaida8 חידוש העולם
פברואר 2017
זכויות שמורות